Якби природа мала стільки законів, як держава, сам Господь не в змозі був би керувати нею

Михайло Лермонтов

 

Назва програми Термоелектричні матеріали та пристрої для енергозаощадження та підвищення безпеки 

 

Навчальний заклад

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Адреса навчального закладу

 

Вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

 

Директор програми

 

Никируй Любомир Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла 

 

Донор проекту

 

НАТО (програма наука заради миру та безпеки)

 

Опис

 
Мета Розробка технології отримання інноваційних композитних термоелектричних матеріалів на базі напівпровідників IV-VI (PbTe, SnTe) з нановключенями і розширеними параметрами для середнього діапазону температур (450-800) К, і створення на їх основі надійних, екологічно чистих термоелектричних модулів.
Цільові групи Thermo Electric Systems Ltd (Анкара, Туреччина); Виробнича компанія «Карпати» (Івано Франківськ, Україна) cпоживачі кінцевої продукції (малі та середнього розміру готелі, школи, дитячі садки, адміністративні будівлі, тощо).
Інноваційний компонент Використання нових досягнень в галузі інженерії напівпровідникових матеріалів, наноматеріалів та нанотехнологій.

Очікувані результати

• Будуть створені  технології нових термоелектричних матеріалів;

• розроблені конструкції промислових термоелектричних модулів та термоелектричних генераторів для конкретного практичного завдання; 

• буде підвищено обізнаність населення про використання альтернативних джерел енергії, зокрема термоелектричних перетворювачів енергії; 

• впровадження повного циклу масштабного виробництва термоелектричних пристроїв на підприємствах.

Практичне застосування Джерела альтернативної енергії, охолоджувальні (медицина, комп'ютерні сервери, ІЧ-датчики), а також пристрої для спеціального використання (космічна галузь, катодний захист трубопроводів, транспортні і військові цілі).
Стадія реалізації проекту На стадії впровадження

Гра "Лідер ВДЕ"

Контакти

 

+380342 504605

 

office@arpi.org.ua

вул. Дністровська 26,
м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

Авторизація